KREIRANJE AKTIVNOSTI STANARA DOMA ZA STARA LICA

Vreme stanara doma Vila Sveti Nikola ispunjeno je brojnim aktivnostima koje se organizuju kroz različite oblike grupnog rada.

Učešćem u ovim aktivnostima stanari doma se osećaju korisnim i aktivnim, a time se postiče očuvanje njihove opšte vitalnosti.

Aktivnosti se dele u nekoliko grupa, shodno mogućnostima svakog stanara pojedinačno, a sve u cilju njihovog što boljeg angažovanja u životu zajednice.

Osnovna svrha rada u grupama neposredno nakon useljenja novog stanara je njihova adaptacija u novo okruženje. U grupi se stanari aktivno uključuju i diskutuju o različitim temama, razmenjuju mišljenja, iznose predloge i vlastita vidjenja aktuelnih dogadjaja u domu, odgledane televizijske emisije i pročitane članke iz novinama.

Takodje u ovim grupama stanari razmenjuju svoja životna iskustva prisećajući se radosnih i ali i onih tužnih trenutaka iz svojih života. U ovakvom okruženju stanari pronalaze sagovrnike sa sličnim životnim pričama sa kojim mogu da se poistovete i osete društveno povezano.

Informisanje stanara

Drugi cilj grupnih aktivnosti je i informisanje stanara o dešavanjima unutar doma Vila Sveti Nikola ali i van njega kako bi stanari uvek bili u toku sa svim relevantim dešavanjima.

Cilj grupnog rada je uspostavljanje čvrstih temelja za kvalitetan suživot, pronalaženje adekvatnih rešenja i najvažnije razvijanje osećaja zadovoljstva i pripadnosti.

Osim grupnog psihosocijalnog rada organizuju se i druge aktivnosti. Učestvovanje u društvenim dogadjanjima, posete kulturnim i zabavnim manifestacijama, kako u samoj Vili Sveti Nikola tako i u lokalnoj zajednici, sportsko-rekreativne aktivnosti poput šetnji, izleta, gimnastike prilagodjene mogućnostima stanara i druge slične sportske aktivnosti u cilju očuvanja njihove vitalnosti.

Posebno su atraktivne i društvene igre poput šaha, domina i tombola gde se kombinuju aspekti psihosocijalnog grupnog rada i aktivnih društvenih dogadjaja.

Pored očuvanja osećaja pripadnosti na osećaj opšteg zadovoljstva utiče i stvaralački rad stanara. Podsticanjem njihove kreativnosti oni se osećaju korisnim stvarajući nove predmete. Pravljenjem rukotovrina poput pletenja, heklanja, vezenja ili umetničkim radom poput slikanja vreme stanara Vile Sveti Nikola je kvalitetno ispunjeno, a njihovo zadovoljstvo stvorenim predmetima neprocenjivo.

Domaćinske aktivnosti

Za vitalnije stanare posebno su interesantne i pre svega korisne domaćinske aktivosti. Domaćinske aktivnosti im daju mogućnost da se posvete aktivnostima na koje su navikli u svom svakodnevnom životu poput uzgoja cveća, pospremanja svog životnog prostora ili uredjenja ambijenta. Tako za njih Vila Sveti Nikola ne postaje samo dom za stara lica već pravi topli dom.

Poseban akcenat se stavlja na kvalitetan suživot stanara doma. Volenterske aktivnosti u medjusobnoj pomoći daju mogućnost stanarima da se dodatno povežu i osete korisnim jedni drugima.

Poseba grupa aktivnosti čine rekreativno-rehabilitacijske aktivnosti. Kroz ovaj program svakom stanaru se prilazi individualno u odabiru pravilnih fizičkih aktivnosti prilagodjenih mogućnostima i opštem zdravstvenom stanju pojedinca. Rekreativno-rehabilitacijske aktivnosti su bitne radi očuvanja postojećeg nivoa funkcionalnosti i unapredjenja opšteg zdravstvenog stanja stanara.

Uz izbalansiran odabir kombinacija psihosocijalnih i fizičkih aktivnosti kvalitet života stanara se neuporedivo poboljšava šta ima bitan odraz i na njihovo opšte zdravstveno stanje. Osećaj pripadnosti, korisnosti i aktivnosti podiže osećaj zadovoljstva i značajno poboljšava sve sapekte života stanara, a to i jeste glavna misija doma Vila Sveti Nikola.