DRUŠTVENI ŽIVOT STARIJIH LICA U ZAJEDNICI

Čovek je po svojoj prirodi društveno biće. Shodno svojoj starosnoj dobi biramo i društvenu zajednicu sa kojom se socijalizujemo. Ljudi u trećoj dobi pored provodjenja vremena sa svojom porodicom i potomstvom radi očuvanja mentalne vitalnosti treba da provode vreme sa osobama iz svoje starosne grupe. Socijalizacijom sa osobama sličnih godina lakše se uspostavlja osećaj uzajamnog razumevanja proisteklog iz sličnog životnog iskustva.

Boravkom u domu za starija lica Vila Sveti Nikola, stanari su svakodnevno u okruženju i društvu svojih vršnjaka. Tokom rada u zajedničkim grupama, ali i u individualnim privatnim kontaktima izmedju stanara uspostavlja se jaka društvena veza sa osobama sličnih interesovanja, saznanja, iskustava, Čime se nastavlja tempo društvene aktivnosti na koju su ljudi navikli od najranijih godina svog života.

Održavanje tempa društvene aktivnosti, tj. očuvanje vitalnosti društvenog života starijih osoba je od posebnog značaja kako bi se trajno očuvalo njihovo mentalno zdravlje. Aktivan boravak i učešće u životu zajednice u potpunosti sprečava nastanak, razvoj ili napredovanje stanja depresije i letargije, koji su osnovni uzroci pogoršanja opšteg zdravstvenog stanja starijih osoba. Bolje psihičko stanje utiče i na lakše kontrolisanje drugih hroničnih i akutnih stanja i oboljenja, jer se laički rečeno stanarima doma vraća volja za životom i očuvanje vitalnosti.

Pozitivne uticaje socijalizacije pored samih stanara primete i članovi njihovih porodica koji primećuju da kvalitetnije provode vreme sa svojim starijim Članovima porodice u vedrijoj i relaksiranijoj kumunikaciji. Zbog pozitivnog uticaja okoline, stanari doma za starija lica redovnije i savesnije uzimeju prepisanu terapiju, pod kontolom stučnog tima doma, ali i pod uticajem svojih sustanara.

Program socijalizacije odvija se u nekoliko etapa. Prvi korak je upoznavanje novog stanara sa ostalim stanarima doma. Nakon toga sledi socijalizacija kroz grupni rad na uzajamnom prihvatanju i uključivanju u život zajednice kroz grupne razgovore i diskusije koje pomažu da se svi stanari upoznaju sa stavovima i pogledima na aktuelne teme ostalih stanara.

Poseban, vrlo bitan korak u socijalizaciji je uključivanje svih pojedinaca u društvene aktivnosti koje organizuje dom za starija lica Vila Sveti Nikola. Bilo da je i pitanju uključivanje u grupne fizičke aktivnosti, kreativne radionice, društvene igre ili razgovor sa sustanarima u slobodno vreme, postiće se napredak u oživljavanju i vraćanju vitalnosti društvenog života pojedinca.

Društvene aktivnosti prilagodjene svakom stanaru

Shodno ličnim preferencijama i mogućnostim svakog stanara bitno je prilagoditi društvene aktivnosti za svaku osobu pojedinačno. Prethodno životno iskustvo značajno utiče na odabir aktivnosti. Prethodno stečene navike za praktikovanjem odredjenih aktivnosti se nastavljaju i dalje u novom okruženju, poput navike igranja šaha, domina, vezenja, slikanja, šetanja ili nekih drugih aktivnosti, samo što se sada u te aktivnosti uključuju druge osobe sa sličnim ili istim navikama. Ovakvim kobinovanjem postojećih navika i uključivanja novih ljudi u njih se postiče jača socijalizacija uz očuvanje indivudualnosti svake ličnosti.

O svim ovim aspektima stručni tim doma za starija lica Vila Sveti Nikola vodi izrazito računa kako bi nivo zadovoljstva svih stanara bio na najvišem mogućem nivou, a sve u cilju boljšanja kvaliteta života svih stanara. U cilju postizanja ovih efekata bitna je i komunikacija sa članovima porodica stanara jer oni ipak najbolje poznaju svoje starije ukućane, njivove navike, ali i mogućnosti.