BRIGA O NAJMILIJIM U TREĆOJ DOBI ŽIVOTA

Užurban način života ostavlja nam vrlo malo vremena za brigu o našim najmilijima. Sa nedostatkom vremena često se članovi naših porodica, a posebno oni stariji, osećaju usamljeno.

Briga o ukućanima u trećoj životnoj dobi zna da bude zahtevna pre svega zbog posebnih uslova staranja koje sa sobom nosi taj životni period, a pogotovo ako postoje i zdravstveni problemi koji dolaze sa godinama.

Obezbedjivanje kvalitetnog života starijih lica pored dobre volje porodice mora biti praćeno i stručnim nadzorom lica profesionalno osposobljenih za brigu o ovoj važnoj populaciji. Na našim prostorima se poslednjih godina razbija fama oko smeštanja starijih lica u specijalizovane ustanove za brigu o starim licima i time se čini ozbiljan napredak u opštem poboljšanju njihovog kvaliteta života, bez da se oni osećaju izopšteno i napušteno.

Konstantna briga o vašim starima

Kako bi naši najmiliji imali zasluženu brigu o njima 24h dnevno zaposleni u dom za stara lica Vila Sveti Nikola postarali su se da obezbede uslove za boravak svojih štićeenika kao u najtoplijim porodičnim domovima.

Kako bi članovi porodica bili sigurni u vrhunski kvalite života svojih najmilijih dom za stara lica, Vila Sveti Nikola se postarao da obezbedi 24h nadzor stručnog medicinskog osoblja koje brine o zdravlju stanara doma. Pod budnim okom zaposlenih svim stanarima je obezbedjena dostojna medicinska zaštita prilagodjena njihovim potrebama i zdravstvenom stanju. Brine se o redovnom uzimanju terapija, ali još bitnije o pravilnom uzimanju terapija kako bi se mogući nusefekti terapija eliminisali.

Kako bi im dani bili ispunjeni pored druženja sa sebi po godinama bliskim osobama omogućen je i veliki izbor zabavnih i društvenih aktivnosti koje pomažu stanarima da se osete itekako korisnim i aktivnim i u ovom životnom periodu.

Kvalitet hrane u domu

Posebna pažnja se obraća na kvalitet hrane stanara doma Vila Sveti Nikola. Po nadzorom i u saradnji sa stručnim timom obezbedjena je vrhunska ishrana stanara prilagodjena njihovim potrebama, specifičnostima njihovog opšteg zdravstvenog stanja, ali i željama samih stanara, za koje se zaposleni uvek trude maksimalno da ispoštuju.

I na kraju vrlo bitan element očuvanja kvaliteta života stanara je sam smeštaj u Vili Sveti Nikola. Pored toga što je u pitanju dom sa većim brojem stanara, obezbedjena privatnost za svakog stanara kako bi oni mogli da pored aktivnog društvenog života imati i prostor i vreme za sebe i svoje navike.

Ovo su sve opšti uslovi za poboljšanje kvaliteta života naših starijih članova porodice. I pored svog truda sami ovo ne možemo da obezbedimo u svojim kućama. Posvećenost poslu, deci i drugim aktivnostima u našem životu skraćuju vreme koje treba da posvetimo osnovnoj brizi o starijim ukućanima.

Iz tog razloga dom za stara lica Sveti Nikola se trudi da nam pomogne u brizi o njima. Vrata Vile Sveti Nikola su uvek otvorena za sve članove porodica i prijatelje stanara da dodju i posete ih, da provedu vreme sa njima, bezbrižno, uz maksimalnu posvećenost razgovoru sa svojim najmilijima, znajući da je briga o svemu drugome prepuštena profesionalcima koji uživaju u brizi o stanarima doma.

Vrlo brzo po useljenju u dom i stanari, a i članovi porodica uvide prednosti ovakve brige o starijim licima. Mladji ukućani su rasterećeniji i bezbrižniji znajući da njihovi ukućani imaju najbolju moguću profesionalnu zaštitu, a s druge strane stanari doma se osećaju ispunjenije družeći se svakodnevno sa svojim vrš¡njacima i provodeći vreme u njima prilagodjenim aktivnostima.